2016-imut pilersaarusianut nassuiaatit pillugu isumasioqatigiinneq

Qallunaatuinnaq!

Præsentationer den 24. februar 2016
001. Grunddataprogrammet, Deniz Gøgenur
002. Grønlands Statistik. Transparent landsplanlægning og sektorplanlægning, Anders Blaabjerg
003. Teleinfrastrukturen som rammebetingelse, Flemming Drechsel
004. Rullende sektorplaner. Departementer, kommuner og virksomheder, Teit Groth
005. Den bumpede vej til NunaGIS 2.0, Bo Naamansen

Præsentationer den 2. marts 2016
01. Tværoffentligt seminar i Nuuk den 2. marts 2016, Thomas Gaarde Madsen
02. Kommunale planstrategier, Teit Groth
03. Planstrategi+ Kommuneqarfik Sermersooq, Bilo Høegh Stigsen
04. En ligeværdig fremtid, Keld Jensen
05. Samfundsøkonomisk analyse/beregninger: et samarbejdsprojekt for den offentlige sektor, Laust Løgstrup
06. Sigtelinjer – økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor – kan vi sammen skabe fremgang, Peter Hansen
07. Anlægsplanlægning og –investeringer. Forløb fra start til slut, Embla Kristjánsdóttir
08. Hvordan fremmer man investeringer? Thomas ”tyt” Mogensen
11. Fællesoffentlig sektorplanlægning, sammenhæng og koordinering, Landsplanredegørelse 2016, Thomas Gaarde Madsen
12. Sektorplaner: Status – og hænger de sammen med kommunernes planer? Teit Groth
13. Transparens – som forudsætning for den kommunale planlægning, Hans Holt Poulsen
14. Kommunale sektorplaner, Hanne Holm Andersen
15. Den videre proces med Landsplanredegørelse 2016, Klaus Georg Hansen
16. Opsamling. Tværoffentligt seminar den 2. marts 2016. Transparent landsplanlægning og sektorplanlægning.
21. Præsentation og status på arbejdet med anlægssektorplaner, Thomas Gaarde Madsen