Nuna tamakkerlugu malittarisassat

Matumani oqaluttuarissaanikkut massakkullu nuna tamakkerlugu malittarisassat.
Nuna tamakkerlugu malittarisassat pisoqaanerit assilisaannaapput.

Qorlortorsuup eqqaani erngup nukissiorfiup allineqarnissaa pillugu nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut malitassiamut nalunaarusiamullu (2016).
Kalaallisut. Qallunaatut.

Landsplandirektiv om affaldsdeponi ved Kangerlussuaq (2012).
På grønlandsk. På dansk.

Asimi nunamut pilersaarusiornermi nuna tamakkerlugu malitassat (2011).
Kalaallisut. Qallunaatut.