Relevante redegørelser og rapporter

Har du en redegørelse, en rapport eller anden form for publikation, som du mener, at vi bør have med i oversigten her, så send meget gerne hele dokumentet til landsplan@nanoq.gl.
Vi vil være glade for at modtage alle typer af dokumenter, som måtte kunne være relevante.

Antropologerne og Grønlands Selvstyre (2014). Projekt Geodata i Grønland, Februar 2014. København og Nuuk 2014.

Arbejdsgruppe vedrørende fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark (2015). Fremme af kommercielt samarbejde mellem Grønland og Danmark. Februar 2015. Nuuk og København 2015. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

BDO Grønland (2015) Dansk.
BDO Kalaallit Nunaat (2015) Kalaallisut.
Notat til Grønlands Selvstyre. Opdeling af Qaasuitsup Kommunia. Nuuk August 2015. BDO Grønland.

Cowi (2011a). Boligstrategi. Faktarapport – byer. Nuuk april 2011. Grønlands Selvstyre.

Cowi (2011b).
Boligstrategi. Faktarapport – bygder. Nuuk maj 2011. Grønlands Selvstyre.

Cowi (2011c).
Boligstrategi. Faktarapport – bilag. Nuuk maj 2011. Grønlands Selvstyre.

Deloitte (2015) Dansk.
Deloitte (2015) Kalaallisut.
Notat til Grønlands Selvstyre. Opdeling af Kommuneqarfik Sermersooq. Nuuk august 2015. Deloitte.

Deloitte og BDO Grønland (2015) Dansk. Deloitte amma BDO Kalaallit Nunaat (2015) Kalaallisut. Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé. Nuuk August 2015. Deloitte og BDO Grønland.

Eythórsson, Grétar Thór, Erik Gløersen and Vífill Karlsson (2014). West Nordic municipal structure. Challenges to local democracy, efficient service provision and adaptive capacity. June 2014. Akureyri 2014. University of Akureyri, Spatial Foresight GmbH, University of Akureyri Research Centre & West Iceland Regional Office

Fiskerikommissionen (2009). Fiskerikommissionens betænkning. Februar 2009. Fiskerikommissionen, Grønlands Hjemmestyre.

Fællesudvalget for erhvervsudvikling i Grønland (2003) Dansk. Kalaallisut. Inuussutissarsiornikkut ineriartortitsisoqartinnagu – atugarissaarnikkut ineriartortoqarsinnaanngilaq / Uden erhvervsudvikling – ingen velfærdsudvikling. Oktober 2003. Direktoratet for Erhverv, Grønlands Hjemmestyre.

Greenland Venture (2009). Kommune Kujalleq – Vilkår for udvikling. Oktober 2009. Greenland Venture.

Grontmij og Inuplan (2014) Dansk. Kalaallisut. Uunga suliarigallagaq Qaqortup eqqaani mittarfimmut Inuiaqatigiinnut akornutaanngitsumik Piujuartitsineq Pillugu Nalilersuineq / Udkast til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for etablering af lufthavn ved Qaqortoq. Juni 2014. Nuuk 2014. Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Grønlands Selvstyre.

Grønlands Arbejdsgiverforening (2013). Fremtidsscenarier for Grønland. Scenariebeskrivelser for Grønland. Nuuk september 2013. Grønlands Arbejdsgiverforening.

Grønlands Selvstyre (2013a). Redegørelse for samarbejdet mellem Selvstyret og kommunerne. 9. december 2013. Nuuk 2013. Grønlands Selvstyre.

Hansen, Klaus Georg, Rasmus Ole Rasmussen and Johanna Roto (2011). Demography in the Nordic countries – A synthesis report. Nordregio Working Paper 2011:9. Stockholm 2011. Nordregio.

Hendriksen, Kåre (2013). Grønlands bygder – økonomi og udviklingsdynamik. PhD afhandling. Aalborg og Lyngby 2013. Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og Danmarks Tekniske Universitet, DTU Management samt Center for Arktisk Teknologi, DTU Byg.

Institut for Fremtidsforskning (2013). Fremtidsscenarier for Grønland. Institut for Fremtidsforsknings scenarie beskrivelser for Grønland. København september 2013. Institut for Fremtidsforskning.

Jervelund, Christian et. al. (2014). Liberalisering af Grønlands lufthavne. Nuuk 26. august 2014. Grønlands Selvstyre.

Kjær, Ulrik (2015). Kommunalt demokrati i Grønland. Maj 2015. Odense 2015. Syddansk Universitet.

Kommuneqarfik Sermersooq (2012a). Lokalsamfundsprofil Ittoqqortoormiit. 1. udgave. August 2012. Nuuk 2012.

Kommuneqarfik Sermersooq (2012b). Lokalsamfundsprofil Nuuk. 1. udgave. August 2012. Nuuk 2012.

Kommuneqarfik Sermersooq (2012c). Lokalsamfundsprofil Paamiut. 1. udgave. August 2012. Nuuk 2012.

Kommuneqarfik Sermersooq (2012d). Lokalsamfundsprofil Tasiilaq. 1. udgave. August 2012. Nuuk 2012.

Landsplanafdelingen (2010a) Dansk. Kalaallisut. 2010-miit 2015-imut nunami sumiiffiit pillugit paasissutissiisarnermi Kalaallit Nunaata periusissai ”Nunami sumiiffiit pillugit paasissutissat paasiuminartut” / Grønlands Strategi for geografisk information 2010-2015, ”Geografisk Information i øjenhøjde”. Nuuk februar 2010. Landsplanafdelingen, Departementet for Bolig, Infrastruktur og Trafik, Grønlands Selvstyre.

Naalakkersuisut (2012). National Turismestrategi 2012-2015. Naalakkersuisut.

Naalakkersuisut (2014a) Dansk. Kalaallisut. Kalaallit Nunaata uuliasiornermut aatsitassarsiornermullu 2014-2018-imut periusissaa / Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Nuuk februar 2014. Grønlands Selvstyre.

Naalakkersuisut (2014b) Dansk. Kalaallisut. Kalaallit Nunaata uuliasiornermut aatsitassarsiornermullu 2014-imiit 2018-imut periusissaa. Ilanngussat / Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag. Nuuk februar 2014. Grønlands Selvstyre.

Naalakkersuisut (2014c) Dansk. Kalaallisut. Nuna tamakkerlugu digitalinngortitsinermi periusissiaq2014-2017. Digitalinngortitsineq ingerlatsissutaasutut / National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft. Nuuk 2014. Grønlands Selvstyre.

Narsarsuaq-udvalget (2014) Dansk. Kalaallisut. Narsarsuarmi mittarfiup ineriartorteqqinnissaanut atatillugu periarfissat Sulinermit nalunaarusiaq Narsarsuaq-ataatsimiititaq 2014 / Arbejdsrapport fra Narsarsuaq-udvalget 2014. 23. maj 2014. Qaqortoq 2014. Kommune Kujalleq.

Rasmussen, Rasmus Ole (2005). Analyse af fangererhvervet i Grønland. Nuuk 2005. Fangst og Jagtafdelingen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Rasmussen, Rasmus Ole (2010a). Mobilitet i Grønland. Sammenfattende analyse. Februar 2010. Stockholm 2010. Nordregio.

Rasmussen, Rasmus Ole (2010b). Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobilitet i Grønland. Anden udgave. Nuuk 2010. Mobilitetsstyregruppen.

Rasmussen, Rasmus Ole et al. (2010a). Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. Del I. Kommune Kujalleq. Version 3. Nuuk 2010. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Grønlands Selvstyre.

Rasmussen, Rasmus Ole et al. (2010b). Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. Del II. Kommuneqarfik Sermersooq. Version 3. Nuuk 2010. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Grønlands Selvstyre.

Rasmussen, Rasmus Ole et al. (2010c). Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. Del III. Qeqqata Kommunia. Version 3. Nuuk 2010. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Grønlands Selvstyre.

Rasmussen, Rasmus Ole et al. (2010d). Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. Del IV. Qaasuitsup Kommunia. Version 3. Nuuk 2010. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Grønlands Selvstyre.

Rasmussen, Rasmus Ole et al. (2011). Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. Del V. Sammenfatning. Version 3. Nuuk 2011. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Grønlands Selvstyre.

Strukturudvalget (2005a). Pisortat suliassaqarfiinik aaqqissuusseqqinnissaq pillugu isumaliutissiisut / Betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor. Nuuk 2005. Strukturudvalget.