Tele

 Sektor  Tele
 Anlæg  Teleanlæg, Søkabel
 Departement  Bolig, Byggeri og Infrastruktur (ISAN)
 Dokumenter  
 Sektoransvarlig  
 Email  
 Telefon  
 Status  ISAN udarbejder en sektorplan med Selvstyrets målsætninger,
 data og KPI'er, herunder også Digitaliseringsstyrelsens.
 TELEs virksomhedsstrategi afstemmes med sektorplanen,
 som er ejerens strategi.
 Senest
 opdateret
15. juli 2016