Landsplandirektiver

Her er samlet både historiske og gældende landsplandirektiver.
De ældre landsplandirektiver foreligger kun i skannede versioner.

Landsplandirektiv og redegørelse
om udvidelse af Vandkraftværket ved Qorlortorsuaq (2016).
På dansk. På grønlandsk.

Landsplandirektiv om affaldsdeponi ved Kangerlussuaq (2012).
På dansk. På grønlandsk.

Landsplandirektiv for det åbne land (2011).
På dansk. På grønlandsk.